Нежитлові будівлі котельні (літ. Б), що розташована за адресою: Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець, вул. А. Ковбасюка, 5, загальною площею 20,3 кв.м. Балансоутримувач – Липовецька міська рада, адреса: 22500, м. Липовець, вул. В. Липківського, 30, час роботи 8:00-17:00, тел.: 2-34-50, 2-19-66. Термін на який буде укладений договір оренди – 2 роки 11 місяців. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди становить 471 грн. 01 коп. Орендна плата визначається на підставі «Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Липовець».  Передача комунального майна територіальної громади м. Липовець в оренду здійснюється на конкурсних засадах на підставі подачі заяви встановленого зразка та іншої конкурсної документації. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і виконавчим комітетом Липовецької міської ради готується проект рішення щодо передачі нерухомого майна в оренду. Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи: Заява про участь у конкурсі на ім´я голови конкурсної комісії, яка  має містити такі дані:повна назва юридичної або фізичної особи (суб’єкта підприємницької діяльності), поштовий індекс, юридична та фактична адреса місцезнаходження (місця проживання), контактні телефони заявника, вид діяльності підприємства  (підприємця), як суб’єкта підприємницької діяльності, дані про об’єкт оренди: балансоутримувач, адреса, площа, мета використання, дата та підпис заявника, відбиток печатки (за наявності), копію документа, що посвідчує окремий правовий статус фізичної особи. Для заявників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження керівника юридичної особи (наказ рішення), копію свідоцтва про державну реєстрацію, посвідчені нотаріусом копії установчих документів, звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік, довідка з державної податкової інспекції про відсутність заборгованості з податків і зборів, інформація про засоби зв’язку з ним. Для заявників, які є фізичними особами (суб’єктами підприємницької діяльності): копія документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність, декларацію про доходи або завірені в установленому порядку копію звіту суб’єкта підприємницької діяльності – платника єдиного податку, довідка з державної податкової інспекції про відсутність заборгованості з податків і зборів, інформацію про засоби зв’язку з ним. Заявники які є юридичними особами та заявники, які є фізичними особами (суб’єктами підприємницької діяльності) обов’язково  подають письмові конкурсні пропозиції, з зазначенням відомостей про учасника, та запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати в гривнях (за 1 м² за один місяць), умови використання об’єкта, інші зобов’язання стосовно експлуатації об’єкта його модернізації тощо, подані в конверті, скріплені печаткою учасника конкурсу (за наявності ) та/або підпис заявника. Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу виконавчого комітету міської ради до 08 грудня 2017року (включно). У разі надходження двох і більше заяв конкурс відбудеться 18 грудня  2017 року о 1400 годині в приміщенні Липовецької міської ради за адресою: 22500, Вінницька обл., м. Липовець, вул. В.Липківського, 30. Телефон для довідок (04338) 2- 19- 66; 068-21-01-087.