1. Заповнена особова картка форми П-2ДС затверджена наказом Мінстату України від 26.12.1995 року №343 з відповідними додатками (заповнюється українською мовою в називному відмінку).
2. Заява про участь у конкурсі;
3. копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
4. електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за формою передбаченою Законом України «Про запобігання корупції» (Тип декларації – «декларація кандидата на посаду»)
5. копію документа, який посвідчує особу;
6. дві фотокартки розміром 4х6 см;
7. копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
8. довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).