Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Порядку використання коштів,

передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

затвердженого Постановою КМУ № 107 від 07.02.2018 року, у поточному

році передбачена спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка

великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб.

Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за

утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку

молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у

господарствах фізичних осіб у поточному році.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання

наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:

за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за

голову;

за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за

голову;

за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців — 1 500 гривень за

голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2 500 гривень із

розрахунку на одну голову молодняка.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за

місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради

або ради об’єднаної територіальної громади копії таких документів:

паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі

утримання 10 і більше голів молодняка — виданий в установленому порядку

витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

паспорта громадянина України;

довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб —

платників податків .

Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року

до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх

надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб — власників

тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики.

Органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку

до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість

фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою,

встановленою Мінагрополітики, і подають її структурним підрозділам

облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань

агропромислового розвитку.

За більш детальною інформацією звертатися в Управління агропромислового

розвитку Липовецької РДА.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

20 квітня 2018 р. о 14:00 год. в приміщенні Липовецької міської ради (за адресою: м. Липовець, вул. В.Липківського, 30, 2-й поверх, актова зала) будуть проведені громадські слухання з питання прийняття регуляторного акту – проекту регуляторного акту – проект рішення Липовецької міської ради «Про внесення змін до рішення 31 сесії 6-го скликання від 12.06.2012р. № 328 «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Липовець».

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Липовецької міської ради «Про внесення змін до рішення 31 сесії 6-го скликання від 12.06.2012р. № 328 «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Липовець»  (регуляторний акт)

Аналіз  регуляторного впливу проекту рішення Липовецької міської ради «Про внесення змін до рішення 31 сесії 6-го скликання від 12.06.2012р. № 328 «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Липовець» підготовлено відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.

Згідно зі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування.

Відповідно до законодавства пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури полягає у відрахуванні замовником до місцевого бюджету відповідних коштів.

Діюче на теперішній час Положення про порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Липовець (далі – Положення) затвердженого рішенням 31 сесії Липовецької  міської ради 6 скликання № 328 від 12.06.2012р. «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Липовець» потребує перегляду для забезпечення відповідності вимогам чинного законодавства, у підходах щодо залучення замовників (забудовників) до пайової участі у розвитку інфраструктури м. Липовець.

Відсутність достатніх обсягів фінансування не дозволяє виконавчим органам міської ради в повному обсязі виконувати повноваження щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою території міста.

Кошти, отримані як пайова участь (внесок) від замовників (забудовників) об’єктів містобудування, будуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, що надасть можливість виконавчим органам міської ради спрямувати зазначені кошти на фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, визначених пріоритетними у Програмі соціально-економічного розвитку міста на відповідний рік

Суть проблеми полягає в необхідності приведення діючого Положення у відповідність до вимог чинного законодавства України та забезпечення стимулювання суб’єктів господарювання до будівництва нових об’єктів на території міста, забезпечення рівномірного розподілу витрат на відновлення існуючої інфраструктури та створення нової.

 1. Цілі регулювання.

Цілі проекту регуляторного акта полягають у:

–  встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у розвитку інфраструктури м. Липовець для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об’єктів містобудування на території м. Липовець;

– створення сприятливих конкурентних умов для суб’єктів підприємницької діяльності у сфері містобудування;

– забезпеченні виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– забезпечення сплати всіма забудовниками пайової участі у розвитку інфраструктури міста Липовець;

– врегулюванні питань, що виникають у зв’язку з сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста Липовець;

– забезпечення надходження коштів до бюджету міста Липовець.

 1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання є можливість залишення усього без змін. Однак, такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її рішенню, а саме призведе до:

 • зменшення надходжень від пайової участі у розвитку інфраструктури міста Липовець;
 • збільшення кількості судових справ;
 • зменшення кількості об’єктів будівництва на території міста Липовець.

Перевагами обраного регулювання є:

– забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– забезпечення сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста Липовець;

– збільшення кількості забудовників;

– встановлення належного контролю за укладанням договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури.

 1. Механізм розв’язання проблеми

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення міською радою.

 1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

На сьогоднішній день діє Положення про порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Липовець затвердженого рішенням 31 сесії Липовецької  міської ради 6 скликання № 328 від 12.06.2012р. «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Липовець».

На виконання вимог ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» для урегулювання відносин між органами місцевого самоврядування та забудовника, необхідно затвердити зміни до даного Положення.

 1. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Сфера інтересів Вигоди Витрати
Територіальна громада – забезпечення відновлення інфраструктури міста Липовець;

– створення прозорого механізму для сплати пайової участі у розвитку інфраструктури;

– кошти від пайової участі будуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, що дасть можливість для реалізації відповідних заходів

відсутні
Суб’єкти господарювання – урегулювання відносин , що виникають у зв’язку з сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури міста Липовець;

–   встановлення рівних конкурентних можливостей для всіх суб’єктів господарювання

 

витрати на сплату пайового внеску для участі у розвитку інфраструктури міста
Органи місцевого самоврядування – забезпечення надходжень від пайової участі у розвитку інфраструктури до міського бюджету;

– залучення максимальної кількості забудовників для сплати пайової участі;

 

Інформування населення

Витрати, пов’язані з розробкою регуляторного акту

 

 

 1. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акту  необмежений, внесення змін та його відміна можлива у разі зміни чинного законодавства чи в інших особливих випадках.

 1. Показники результативності регуляторного акту

Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:

– Кількість укладених Договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста;

– Сума надходжень до бюджету розвитку міського бюджету від пайової участі у розвитку інфраструктури міста Липовець.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Липовець та суми коштів які надійшли до бюджету розвитку міського бюджету.

У відповідності з процедурою, передбаченою чинним законодавством, буде проведено базове відстеження до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення  відповідних  змін.

Секретар міської ради                                                          Альона Лебідь

ПОЛОЖЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Назва регуляторного органу –Липовецька міська  рада.

Проект регуляторного акта передбачає необхідність внесення змін до рішення 31 сесії 6-го скликання від 12.06.2012р. № 328 «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Липовець».

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань, Липовецька міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту – проект рішення Липовецької міської ради «Про внесення змін до рішення 31 сесії 6-го скликання від 12.06.2012р. № 328 «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Липовець» та аналізу регуляторного впливу до даного рішення.

Проект рішення розміщений на офіційному сайті Липовецької міської ради (http://lipovec.com.ua/).

Даний проект рішення підготовлений з метою:

-дотримання вимог ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-забезпечення надходжень до місцевого бюджету міста Липовець.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення цього проекту та аналізу його регуляторного впливу в приміщенні Липовецької міської ради за адресою: м.Липовець. вул. В. Липківського, 30.

Липовецький міський голова вітає працівників комунальних підприємств з професійним святом

Шановні працівники комунальних підприємств та сфери побутового обслуговування міста!

Прийміть щирі вітання з вашим професійним святом!

Цей день — це вияв поваги до людей, які своєю працею створюють затишок і комфорт в наших домівках.

Для сучасних людей комунальні блага давно стали настільки звичною справою, що ніхто вже особливо і не замислюється над тим, скільки зусиль варто докласти для їх стабільності і який при цьому величезний тягар відповідальності лежить на плечах працівників комунальних підприємств. Жодна з наявних сфер не стоїть так близько до конкретної людини, як житлово-комунальна та побутова. Адже в кожному домі нам потрібні вода, газ, тепло. А як обійтися без водопостачання та водовідведення, без прибирання дворів і вулиць, послуг тих же перукарів чи майстрів по ремонту взуття та одягу, складної побутової техніки? Ви покращуєте добробут і соціальне самопочуття людей, і в цьому вам допомагають професійне ставлення до справи, ініціативність, відповідальність.

Всі ці послуги жителям нашого міста надаються працівниками КП «Комун сервіс», КП «Липовецьводоканал». Приватними підприємцями надаються послуги з пошиву та ремонту одягу і взуття, ремонту побутової техніки,  фотопослуги, перукарські послуги та інші. Ви робите все можливе, щоб обсяг та якість цих послуг відповідали запитам наших співгромадян. Від вашого професіоналізму і сумлінності залежить загальний соціальний настрій та добробут кожної родини в місті.

Зичу вам міцного здоров’я, хорошого весняного настрою, наснаги, злагоди, щастя і світлого майбутнього, ініціативи й діловитості у виконанні професійних завдань, а ще – добробуту в родинах та щасливої особистої долі.

З повагою міський голова  Микола ГРУШКО

З метою охорони ранньоквітучих реліктових і зникаючих рослин, а також рослин, занесених до Червоної книги України, та попередження правопорушень у цій галузі в області щорічно проводиться операція «Первоцвіт».

Організовані заходи покликані зберегти ранньоквітучі, ендемічні, реліктові і такі, що знаходяться під загрозою знищення, рослини, а також рослини, занесені до Червоної книги України. На території нашої області найбільше потерпають від «любителів» первоцвітів підсніжник білосніжний та цибуля ведмежа (черемша), особливо напередодні весняних свят, коли торгівля ними іноді набуває масового характеру. Це, в свою чергу, тягне за собою катастрофічні наслідки. Знищення рослин заради наживи призводить до того, що в багатьох місцях, де жили ці рослини, зараз їх не знайти.

За знищення первоцвітів законодавством України передбачено адміністративну відповідальність, вилучення незаконно здобутого та відшкодування винними збитків, завданих природі внаслідок незаконного зривання кожної рослинки. Статтею 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачено покарання для збирачів червонокнижних рослин – від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 гривень) з конфіскацією незаконно добутого. Частиною 2 статті 88-1 КУпАП передбачено накладення штрафу на бажаючих незаконно збагатитися від продажу первоцвітів – від 100 до 215 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 3655 гривень) з конфіскацією об’єктів рослинного світу.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1030 від 7 листопада 2011 року «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення або погіршення середовища їх перебування (зростання)» за кожну рослину добутої цибулі ведмежої (черемші), підсніжника порушник повинен сплатити державі збитки у розмірі 62 грн.

Лісівники Вінниччини закликають мешканців області відмовитися від купівлі червонокнижних первоцвітів, зробити свій вклад у боротьбу з їх незаконним добуванням. Адже щороку в Україні знищують 25 мільйонів дикорослих квітів і 90% з них – червонокнижні підсніжники. Одна зірвана з цибулиною квітка підсніжника – це вкрадене життя у 45 паростків, які вона могла б дати у майбутньому.

Лікування застрахованих осіб в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм

Відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) здійснюється оплата лікування осіб, застрахованих за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі – застраховані особи) в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХІV (далі – Закон № 1105) визначено, що для забезпечення відновлення здоров’я застраховані особи мають право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду.

Медична реабілітація призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності та виконання трудової діяльності і спрямована на відновлення здоров’я працюючої особи та повернення її до суспільно-корисної праці, профілактику ускладнень хвороб та зменшення витрат на допомогу по тимчасовій непрацездатності.

З метою вдосконалення механізму забезпечення права застрахованих осіб на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів постановою правління Фонду від 13.07.2017 № 39 затверджено Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Порядок № 39) та погоджено Міністерством охорони здоров’я України (лист від 23.08.2017 № 3.14-19/1146-17/22760).

Відновлення здоров’я застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду здійснюється за профілями медичної реабілітації:

нейрореабілітація (підгострий період інсультів, черепно-мозкових травм);

м’язово-скелетна реабілітація (підгострий період після операцій ортопедичних та травматологічних, ревматологічні захворювання);

кардіо-пульмонарна реабілітація (підгострий період інфаркта міокарда, після операцій на серці; підгострий період захворювань легень, після операцій на легенях; цукровий діабет);

медико-психологічна реабілітація учасників АТО;

реабілітація після оперативних втручань на органах зору;

реабілітація при порушенні перебігу вагітності (ускладнена вагітність);

інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах.

Механізм направлення в реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів

З 01.01.2018 Порядком № 39 запроваджено принципово новий механізм забезпечення застрахованих осіб соціальними послугами з лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм. А саме, застрахована особа направляється до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за її вибором відповідно до медичних показань визначеного профілю медичної реабілітації за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарської-консультативної комісії (далі – ЛКК) закладу охорони здоров’я, де перебуває зазначена особа на лікуванні.

Після надання висновку ЛКК заклад охорони здоров’я інформує орган Фонду про потребу застрахованої особи (з урахуванням медичних показань та протипоказань) в подальшому лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу із зазначенням профілю.

Представник Фонду прибуває в заклад охорони здоров’я та разом із хворим заповнює заяву про забезпечення реабілітаційним лікуванням. Застрахованій особі надається перелік санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації, які відповідають кваліфікаційним вимогам для надання послуг з реабілітаційного лікування за профілем його хвороби, та пропонується обрати відповідний санаторій. Далі Фонд узгоджує із санаторієм, обраним застрахованою особою, можливість прийому на реабілітаційне лікування та дату заїзду хворого. Після чого укладається тристоронній договір – між застрахованою особою, органом Фонду та санаторно-курортним закладом.

Направлення застрахованої особи з порушенням перебігу вагітності до спеціалізованого реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів Фонду здійснюється безпосередньо із жіночої консультації (амбулаторно-поліклінічного закладу).

Адресне забезпечення санаторною медичною реабілітацією передбачає підвищення якості надання санаторно-курортними закладами послуг з реабілітаційного лікування та збільшення кількості застрахованих осіб, які зможуть відновити здоров’я в реабілітаційних відділеннях санаторіїв за рахунок коштів Фонду.

Право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм має кожна застрахована особа за наявності медичних показань. Вартість відновлювального лікування 100-відсотково покривається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

(Липовецьке_відділення управління виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України у Вінницькій області,

адреса відділення, вул.. Липківського,57, м. Липовець,

т. (04358)2-13-39)

У Липовці відзначили 74-ту річницю визволення міста та району від німецько-фашистських загарбників.

12 березня, з метою віддати шану визволителям Липіпівця, на центральній площі міста, біля Меморіалу Слави, Липовецький міський голова Микола Терентійович Грушко спільно з колективом міської ради, працівниками установ, організацій та жителями міста провели жалобні заходи, вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів.

Пам’ять про подвиг українців у Другій світовій війні назавжди залишиться в серцях нащадків, а теперішнє і наступне покоління шануватиме пам’ять про героїв, полеглих в боях за визволення рідної землі.

Привітання міського голови з Міжнародним днем прав жінок і миру

Дорогі жінки!

Сердечно вітаю Вас з Міжнародним днем прав жінок і миру!

Весняне пробудження природи нерозривно пов’язане з образом Жінки, висока місія якої призначена їй долею – ростити дітей, оточувати турботою, нести в світ життя, любов і красу. Жінка – надзвичайна, вона одночасно може бути турботливою мамою і сильним керівником, лагідною дружиною та професіоналом на роботі.

Сучасній жінці підвладно все. Сьогодні жінки Липівця – соціально активні, не стороняться громадської і політичної роботи, у щоденних клопотах дбають про своїх рідних, займаються суспільно корисною працею, трудяться на виробництві, в освіті, культурі, медицині, беруть участь в управлінні містом, у військових діях на Сході України, допомагають армії, займаючись волонтерською діяльністю.

У цей нелегкий для України час Ви є джерелом віри і надії, справжніми берегинями – турботливими, стійкими, мужніми.

Вітаючи Вас зі святом, бажаю щоб кожен прийдешній день Ви зустрічали з посмішкою, впевненістю та передчуттям радості. Щастя Вам, здоров’я, сімейного благополуччя і затишку, мирного неба над головою. Нехай поруч з Вами завжди будуть турботливі та віддані чоловіки.

Зі святом Вас, дорогі жінки!

З повагою,

міський голова         Микола ГРУШКО

МІСЬКИЙ ГОЛОВА МИКОЛА ТЕРЕНТІЙОВИЧ ГРУШКО ТА КОЛЕКТИВ ЛИПОВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПРИВІТАЛИ МАТЕРІВ ТА ЖІНОК ЗАГИБЛИХ ВОЇНІВ АТО З МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ ПРАВ ЖІНОК І МИРУ

Напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру міський голова Микола Терентійович Грушко та колектив Липовецької міської ради привітали зі святом жінок та матерів бійців, які загинули під час антитерористичної операції на сході України та висловили слова вдячності за мужніх захисників та патріотів України.

Так, для привітання, до Липовецької міської ради  були запрошенні: Полупанова Олена Петрівна,  Грушко Марта Григорівна, Грушко Наталія Миколіївна, Грабчак Олена Віталіївна та Хаджибаєва Людмила Михайлівна.

У своєму вітанні Микола Терентійович відзначив: «У ці святкові дні чоловіки звертаються до вас зі словами подяки, адже жінка дає нове життя, вона підтримка для свого чоловіка. На превеликий жаль, життя склалось так, що далеко не всі можуть отримати привітання від своїх чоловіків. Але дозвольте мені висловити вам слова глибокої шани і великої вдячності від імені усіх чоловіків і побажати, щоб ваше життя було наповнене не лише тривожними спогадами, але й оптимізмом і впевненістю у завтрашньому дні, а міська рада і надалі підтримуватиме вас. Дякую вам, дорогі жінки, за вашу самовіддану працю і терпіння в ці нелегкі часи. Впевнений, що труднощі минуть і ніщо не буде затьмарювати вашої доброї посмішки».

Після слів привітань міський голова спільно з посадовими та службовими особами міської ради вручили присутнім жінкам подарунки.